Construim Confiança Digital
ISDoc és un projecte empresarial impulsat per l'empresa espanyola situada a la Comunitat Autònoma de Catalunya Kronos PROJECTS SL i per l'empresa francesa STS Group, líder a Europa, on des de fa 10 anys ha liderat processos de desmaterialització a les principals empreses europees construint confiança digital al voltant del món. A més STS Group, el passat any 2010 va comprar l'empresa ips Certification Authority , primera autoritat de certificació espanyola i la tercera CA creada al món, compta amb 14 anys d'experiència en signatura electrònica (signatura digital).

El nostre propòsit és fer del món digital un entorn més segur en el que totes les empreses puguem treballar sense necessitat de paper i amb les mateixes garanties que actualment ens ofereix el món offline. I d'aquesta manera garantir grans economies per a les empreses i per al medi ambient.

La confiança en l'economía digital és un repte essencial per a les empreses en un moment en que les estratègies de seguretat informàtica ocupen el centre de les preocupacions de tots.

La desmaterialització dels processos i dels fluxos documentals s'està convertint en una realitat per a un gran número d'empreses privades i públiques. S'estén a tots els documents i processos de l'empresa: correus, factures, nòmines, declaracions socials, licitacions...

Totes aquestes aplicacions, vinculades a l'economia digital, no es poden desenvolupar sense la creació d'un autèntic entorn de confiança.

Per tot això, isDOC neix d'un acord entre Kronos PROJECTS SL empresa de referència a l'àmbit de l'administració electrònica, i la multinacional francesa STS Group per poder construir un entorn de confiança digital a l'estat espanyol de la forma més accessible i eficient per a les empreses. Per a que sigui accessible a tots, la nostra oferta principal es basa en serveis de confiança digital en entorn SaaS.

ENTORNS DE TREBALL
 • Gestió de documents electrònics
 • Desmaterialització
 • Serveis d'intercanvi i notificació segura
 • Factura Electrònica
 • Nòmines Electròniques
 • Vot Electrònic Corporatiu
 • Expedient Mèdic Electrònic
 • Duanes
 • Contractes Electrònics amb Valor Jurídic
 • Licitacions Electròniques (Subhasta Electrònica)
 • Registre
 • Pagament d' Impostos
 • Registres de Proveïdors
 • Gestió Electrònica Certificada de Recursos Humans (RRHH)
 • Cens Electoral Corporatiu
 • Notificacions Judicials
 • Oficis Judicials Electrònics
 • Universitats – Bústia Digital de l'Alumne
 • Gestió Integral d'Assegurances i Pòlisses de Risc


Animació STS Group Network
enviat sts-group.